Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Chakoten Nyhedsbrev #11/2017

ER SOMMEREN OVER OS OG AKTIVITETERNE DROSLET NED VÅGEBLUS
BÅDE I SELSKABET MEN OGSÅ RUNDT OM I DE SMÅ HJEM

Men skulle man alligev­el have lyst til at opleve noget som har med
mil­itærhis­to­rie at gøre kom­mer her et par forslag som måske kan friste
på såv­el en sol­skins­dag som en reg­n­våd som­merdag.

OBS!!!!!!!!
Hvis I har kend­skab til steder/aktivititer som man­gler på denne liste
så skynd Jer at sende mig en mail om det så vi kan få det med 🙂

Mail: webmaster@chakoten.dk

GOD SOMMER

 

FORSLAG TIL MUSEUMSBESØG I SOMMERFERIEN

JYLLAND

Artiller­imuseet i Varde

Bangs­bo­fortet

Clas­sic Mil­i­tary Show — Find­erup øvelses­ter­ræn Viborg

Frøslevle­jrens Muse­um Pad­borg

Hanstholm mueum­s­cen­ter

Hirtshals bunker­mu­se­um

His­to­rie cen­ter Dybøl­banke

Sea War Muse­um Thy­borøn (om Jyl­landss­laget i 1. ver­den­skrig)

Silke­borg Bunker­mu­se­um

Ska­gen bunker­mu­se­um

Skan­der­borg Bunker­mu­se­um

Aal­borg forsvars- og Gar­ni­sion­s­mu­se­um

Aal­borg Ubå­den Sprin­geren

 

 

FYN & LANGELAND

Fyns Mil­itærhis­toriske sam­ling

Lan­ge­lands­fortet

Odense Bunker­mu­se­um

 

SJÆLLAND

Dan­marks Borg­cen­ter, Vord­ing­borg

Ejby­bunkeren og Artiller­ima­gasinet, Vestvold­en i Rødovre

Fre­gat­ten Ped­er Skram

Garde­husar­reg­i­mentets his­toriske sam­ling, Slagelse

Industrimuseet Fred­eriks Værk, Fred­eriksværk

Liv­gar­dens hiis­toriske sam­ling, Køben­havn

Orlogsmuseet
(Orlogsmuseet er i dag slået sam­men med Tøhjus­museet)

Panser­mu­se­um East, Slagelse

Skibene på Hol­men, Køben­havn

Stevns­fortet

Tøjhus­museet

BORNHOLM

Born­holms Forsvarsmu­se­um

 

Oversigt over alle forsvarsmuseer

 

Chakoten julehilsen

julebort
Christmas-War_520x280

                                           Chakoten

                                          ønsker alle

                            Glædelig Jul og et Godt Nytår

BILLEDRE

  Husk årets første Hygge møde Onsdag den 6. Januar  2016  kl. 1900

Chakoten Nyhedsbrev # 4

Detal­jeret mødekalen­der find­es under  Medlemsmøder. — Se info om møde­lokaler ned­er­st på siden.

TAGER VI HUL EFTERÅRETS AKTIVITETER

Efterår­sud­flugt til Saltholm
Lørdag den 22. august kl. 10.00
Vi besøger Saltholm Bat­teri som var en del af Køben­havns Befæst­ning.
Afgang kl. 10.00 fra Kas­trup Strand­park til Bakke­bro på Saltholm
efter nærmere aftale med båd­før­eren. Sejl­turen koster kr. 150,- pro per­sona.
Tilmeld­ing til CM sker efter prin­cip­pet først til mølle.
Betal­ing er for falden ved på Tilmeld­ing Med bring mad­pakke, drikke­var­er,
eventuelt kikkert og en påk­læd­ning, der tager højde for det danske vejrlig.
For­ven­tet tilbagekomst til Kas­trup omkring kl. 15.00.

Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets his­to­rie
Ons­dag den 2. sep­tem­ber kl. 19.00
Torsten Fri­is fortæller om Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets
his­to­rie  fra 1801 til 1. Ver­den­skrig.

Sikringsstyrken­1914­-­18  —  Befæst­nings­da­gen
Søndag den 27. sep­tem­ber kl. 10.00 til 16.00
Befæst­nin­gens Dag. Artiller­ima­gasinet på Den his­toriske Vold i Rødovre –
For enden af Rødovre Parkvej.

A3 plakat Gladsaxefortet.2 3. udgave

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre