Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Chakotens Nyhedsbrev #4/2017

ALLE ÅRETS MØDER OG AKTIVITETERSE AKTIVITETSKALENDEREN I MENUEN

Onsdag 1. marts

Afte­nen står i Den Lille Kor­po­rals tegn.

Et fore­drag om Napoleon kræver ikke yderligere præsen­ta­tion

Vort mangeårige medlem, den store dio­ra­mamester Svend Nielsen, er også kendt som en stor napoleonsk­ender. Det er efter­hån­den rigtig mange år siden fak­tisk alt for mange, at han sid­st bjergtog os med sin viden om Napoleon. Men de, der oplevede det, glem­mer det aldrig. Kom og lyt til his­to­rien og anek­doterne og lad dig ind­fange af Svends vitale fortæl­lelyst.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

 

Lørdag 25 marts — søndag 26. marts

 

Øksne­hal­len — køben­havnHalm­torvet 11, 1700 Køben­havn V, Dan­mark 

Glæd dig til masser af his­torisk inspi­ra­tion, under­hold­ning og ny viden for hele fam­i­lien. 130 optræ­den­er, debat­ter, sam­taler, fore­drag, reen­act­ments og shows ruller igen over Øksne­hal­len, i en week­end med det bed­ste inden for formidling af his­to­rien.

Oplev spæn­den­de udstill­inger, prøv nye formidlings­former, mød inter­es­san­te men­nesker og få gode tilbud. Museer, arkiver, medier, for­lag, foreninger og forhan­dlere af his­toriske var­er møder pub­likum i alle aldre. Over 60 pub­likum­sin­volv­eren­de og fascineren­de stande.

KLIK HER FOR MERE INFO

Chakoten julehilsen

julebort
Christmas-War_520x280

                                           Chakoten

                                          ønsker alle

                            Glædelig Jul og et Godt Nytår

BILLEDRE

  Husk årets første Hygge møde Onsdag den 6. Januar  2016  kl. 1900

Chakoten Nyhedsbrev # 4

Detal­jeret mødekalen­der find­es under  Medlemsmøder. — Se info om møde­lokaler ned­er­st på siden.

TAGER VI HUL EFTERÅRETS AKTIVITETER

Efterår­sud­flugt til Saltholm
Lørdag den 22. august kl. 10.00
Vi besøger Saltholm Bat­teri som var en del af Køben­havns Befæst­ning.
Afgang kl. 10.00 fra Kas­trup Strand­park til Bakke­bro på Saltholm
efter nærmere aftale med båd­før­eren. Sejl­turen koster kr. 150,- pro per­sona.
Tilmeld­ing til CM sker efter prin­cip­pet først til mølle.
Betal­ing er for falden ved på Tilmeld­ing Med bring mad­pakke, drikke­var­er,
eventuelt kikkert og en påk­læd­ning, der tager højde for det danske vejrlig.
For­ven­tet tilbagekom­st til Kas­trup omkring kl. 15.00.

Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets his­to­rie
Ons­dag den 2. sep­tem­ber kl. 19.00
Torsten Fri­is fortæller om Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets
his­to­rie  fra 1801 til 1. Ver­den­skrig.

Sikringsstyrken­1914­-­18  —  Befæst­nings­da­gen
Søndag den 27. sep­tem­ber kl. 10.00 til 16.00
Befæst­nin­gens Dag. Artiller­ima­gasinet på Den his­toriske Vold i Rødovre –
For enden af Rødovre Parkvej.

A3 plakat Gladsaxefortet.2 3. udgave

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cere­de pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre