Chakotens Nyhedsbrev #4/2017

ALLE ÅRETS MØDER OG AKTIVITETERSE AKTIVITETSKALENDEREN I MENUEN

Onsdag 1. marts

Afte­nen står i Den Lille Kor­po­rals tegn.

Et fore­drag om Napoleon kræver ikke yderligere præsen­ta­tion

Vort mangeårige medlem, den store dio­ra­mamester Svend Nielsen, er også kendt som en stor napoleonsk­ender. Det er efter­hån­den rigtig mange år siden fak­tisk alt for mange, at han sid­st bjergtog os med sin viden om Napoleon. Men de, der oplevede det, glem­mer det aldrig. Kom og lyt til his­to­rien og anek­doterne og lad dig ind­fange af Svends vitale fortæl­lelyst.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

 

Lørdag 25 marts — søndag 26. marts

 

Øksne­hal­len — køben­havnHalm­torvet 11, 1700 Køben­havn V, Dan­mark 

Glæd dig til masser af his­torisk inspi­ra­tion, under­hold­ning og ny viden for hele fam­i­lien. 130 optræ­den­er, debat­ter, sam­taler, fore­drag, reen­act­ments og shows ruller igen over Øksne­hal­len, i en week­end med det bed­ste inden for formidling af his­to­rien.

Oplev spæn­den­de udstill­inger, prøv nye formidlings­former, mød inter­es­san­te men­nesker og få gode tilbud. Museer, arkiver, medier, for­lag, foreninger og forhan­dlere af his­toriske var­er møder pub­likum i alle aldre. Over 60 pub­likum­sin­volv­eren­de og fascineren­de stande.

KLIK HER FOR MERE INFO