Bliv medlem

Ind­meldelse i Sel­sk­a­bet foregår ved frem­sendelse af neden­stående for­mu­lar, samt ved ind­be­tal­ing af kontin­gent til kasseren..

Begge dele skal være gen­nem­ført, før medlem­skab er opnået

                                                MELD MIG IND

 

Indbetaling af kontingent

For året 2017 udgør årskontin­gent kr. 375,-.

For yderligere 50,- årligt, kan der teg­nes familiemedlemskab.

Fra 2015 kan der teg­nes medlem­skab for stud­erende for kr. 200,-

.

Kontin­gent ind­be­tales på bank reg.nr. 1551 kon­to 655‑4873.

IBAN account:  DK 370000006554873

BIC SWIFT adress: DABADKKK

Kontin­gen­tet ind­be­fat­ter abon­nement på tidsskriftet Chakoten og

adgang til delt­agelse i medlemsmøder.

Til andre sel­sk­ab­sak­tiviteter kan der være behov for særskilt betaling