Forlag

Naval Military Press

flags_of_United-Kingdom Britisk mil­itærhis­torisk forlag

Osprey

flags_of_United-Kingdom Britisk pop­ulærhis­torisk for­lag kendt for uniformsplancher

Acedia Press

flags_of_Sweden Sven­sk mil­itærhis­torisk forlag