Historieformidling

Lev­ende his­to­rieformidling — også kaldet reen­act­ment — optager både Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab og vore mange kol­leger i ind- og udland.

reenactmentnord

flags_of_Denmark Formidling af mod­stand­bevægelse og besæt­telses­magt under 2. ver­den­skrig.

ww2tommies

flags_of_Denmark Formidling af britiske enhed­er under 2. ver­den­skrig

Fronthistorisk Forening

flags_of_Denmark Formidling af danske øst­fronts­friv­il­lige, samt tyske og sov­jetiske enhed­er under 2. ver­den­skrig.

Danforce

flags_of_Denmark His­to­rieformidling af Den Danske Brigade.

 

Jydske Landsoldater

flags_of_Denmark Jydske Land­sol­dater — formidling af 1800-tal­lets mil­itærhis­to­rie.

BigRedOne

flags_of_Sweden Sven­sk formidling af amerikanske trop­per fra 2. ver­den­skrig

Westfront 1916

flags_of_Denmark Formidling af tyske trop­per fra første ver­den­skrig

Regimentet

flags_of_Denmark Reenactors.dk — formidling af tyske enhed­er fra 2. ver­den­skrig.

schillreenactment

flags_of_Germany Schill Reen­act­ment — formidling af 1814.

historiskesoldater

flags_of_Denmark Formi­dlere af det tidlige 1800-tals uni­formshis­to­rie.

danskelandsoldater

flags_of_Denmark Jydske formi­dlere af de to slesvigske krige.

nordosyd

flags_of_Sweden Sven­sk gruppe vi har optrådt til Kul­tur­nat­ten med.

nordogsyd

flags_of_Denmark Danske reen­ac­tors af den Amerikanske Borg­erkrig.

Blue&Grey

flags_of_Denmark His­to­rieformidling af den Amerikanske Borg­erkrig.

ESClogo_forside

flags_of_Norway His­to­rieformidling af norsk enhed fra 1800-tal­let.

scotwars_header2006

flags_of_United-Kingdom Skot­ter der ager­er skot­ter — og i det hele taget en resurse til skot­sk mil­itærhis­to­rie

nordenfieldske

flags_of_Norway His­to­rieformidling af dan­sk-norsk mil­itær fra lige før unio­nens under­gang!

yanks

flags_of_Denmark His­to­rieformidling af den amerikanske trop­per under 2. ver­den­skrig.