Krige, felttog og slag

felttog

Udfald fra Kro­n­borg under Kro­n­borgs bele­jring af svenskerne 1658, teg­net af Chr. Wür­gler Hansen