Militære Personligheder

feltherrer

Welles­ley, den senere her­tug af Welling­ton i Køge efter Træskoslaget den 29. august 1807, teg­net af Chr. Wür­gler Hansen