Bestyrelse

BESTYRELSEN

Hans Chr. Wolter, præsident.

H.C.Wolter

E-mail: praesident@chakoten.dk

Ole Thureholm, bestyrelsesmedlem. 

 

Steen Jensen, kasserer.

Steen Jensen kasserer MHS 2

E-mail: 

 Aleksander  Haug, sekretær.

 

E-mail: sekre­taer@chakoten.dk

Kim Andreasen, bestyrelsesmedlem.

kim andreasen

E-mail: bestyrelsesmedlem_1@chakoten.dk

 Henrik Denman, ansvarshavende redaktør.

H. Denman

E-mail: redaktionen@chakoten.dk

Aksel Willumsen, bestyrelsessuppleant.

Aksel willumsen

 

ARKIVAR

Finn Thors­en Hansen

Finn TH 1

 

WEBMASTER

Lars Erik Kristensen

fbt

E-mail: webmaster@chakoten.dk

LAY-OUT TIDSKRIFTET CHAKOTEN

Finn Hillmose

 

REVISORER

Marianne Sass Petersen, revisor

E-mail: revisor@chakoten.dk

Alan Bo Richter, revisorsuppleant

 

 

KONSULENT

T. Snorrason

RØDOVREGAARD

Kirkesvinget 1, 2600 Rødovre, tlf. 36 37 87 10

rk@rk.dk

 

OPDATERET 15. april 2018