Tinsoldater og Blymatroser 2014

Tinsoldater og Blymatroser- udstilling på Vestvolden

I 2014 har medlem­mer af Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­sk­ab bidraget til udstill­in­gen “Tin­sol­dater og Bly­ma­troser” på artiller­ima­gasinet i Rødovre. Her er et lille gal­leri fra udstill­in­gen af Chris­tian Raun: (og se også udstill­in­gen­splakaten her)