Generalforsamling d. 7. april 2021 er udskudt !

Det er med stor beklagelse at vi igen i år må udskyde vores årlige generalforsamling.

Da de gældende indskrænkninger i forsamlingsfriheden endnu vil fortsætte i nogen tid, finder vores ordinære generalforsamling ikke sted som annonceret, den 7. april 2021.

Da vi for nærværende ikke ved hvornår der bliver muligt at afholde generalforsamling, opfordres alle til at holde sig ajour på Selskabets hjemmeside www.chakoten.dk og på modtagne e-mails. Bestyrelsen vil give yderligere oplysninger, hvor det er relevant.

Med venlig hilsen 

Simon. B. Papousek

Præsident