Foredrag om Finlands Krige – ved Poul Grooss

Kære medlem af Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab.

På vores mødeaften den 6, oktober vil tidligere Kommandør i Søværnet, Poul Grooss, fortælle om Finlands krige i perioden 1930 til 1945

(Poul Groos blev i 1988 chef for korvetterne ‘Olfert Fischer’ og ‘Peter Tordenskiold’, og efter et ophold på Nato Defence College i Rom var han fra 1990 chef for varslingssektionen i FE. 1995-99 var han forsvarsattache i London, Dublin og Haag, og karrieren afsluttedes på direktørposten for Naval Team. I de seneste ti år har Poul Groos været militærhistoriker på Forsvarsakademiet. Poul Groos har undervist i søkrigslære, siden 2002 været formand for Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner, holdt foredrag, anmeldt militære bøger og er ved at afslutte en bog om krigen i og omkring Østersøen fra 1939 til 1945.)

I løbet af Den anden Verdenskrig blev den finske befolkning udsat for tre krige. Det sovjetiske angreb den 30. november 1939 medførte stor sympati ude i den store verden for den lille finske befolkning, som tog kampen op mod den store aggressor. ”Vinterkrigen” varede tre og en halv måned, og de efterfølgende fredsbetingelser var hårde for Finland.

Da Hitler angreb Sovjetunionen den 22. juni 1941 gik Finland i alliance med Tyskland – udelukkende for at generobre de tabte områder fra ”Vinterkrigen”. I Finland kaldes denne krig for ”Fortsættelseskrigen”. Da krigslykken vendte for tyskerne, gik det også ud over Finland. En sovjetisk storoffensiv i sommeren 1944 medførte en våbenstilstand. I de sovjetiske fredsbetingelser indgik kravet om, at finnerne selv skulle jage de resterende tyske tropper ud af Finland. Ellers kom Den røde Hær for at gennemføre resultaterne.

Det medførte den næste krig, som er næsten ukendt. På svensk kaldes denne krig for ”Lapplandskriget”. De tyske tropper, som ikke kunne sejles ud fra kystområderne omkring Den finske Bugt, trak sig tilbage i retning mod nord, så de kunne slutte sig til de tyske besættelsesstyrker i Nordnorge. Undervejs mod nord sprængte de broer og nedbrændte byer og efterlod et forarmet og raseret Finland. Ved fredsslutningen mistede Finland 10 % af sit territorium og 20 % af sin industrikapacitet. I alt havde krigene krævet 93.000 dødsofre i Finland.