Årskonkurrencen 2020

Lørdag den 5. december —   Årskonkurrence 2020

Kære medlem.

Her starter vores Årskonkur­rence 2020. Som tidligere med­delt her på siden og på mail har alle medlem­mer af Sel­sk­a­bet haft lej­lighed til at bidrage med billed­er af deres pro­duk­tion­er af fig­ur­er, grup­per, vignetter og dioramaer.

Selvom du ikke delt­ager med fig­ur­er, er du som medlem stadig velkom­men til at være med i stemmeafgivningen.

Klik på de forskel­lige link til kat­e­gori­erne, find den fig­ur, gruppe eller dio­ra­ma, du vil nominere som den bedst i kat­e­gorien. Husk også at du kan nominer­er ét bidrag fra alle kat­e­gori­er som Best in Show.

Klik på lin­ket til Stemmesed­de­len. Følg vejled­nin­gen og angiv num­meret på det bidrag du ønsker at give din stemme.

Årskonkur­ren­cen 2020

Der udde­les 1. og 2. præmi­er i hver kategori
Første- og anden­præmien i hver kat­e­gori er som sæd­van­lig en flaske rødvin.
Præmien for Best in show er Sel­sk­a­bets plakette.
Præmierne vil blive over­rakt vin­derne ved et møde i 2021. Vin­dere, der på grund af afs­tand ikke har mulighed for at delt­age i møderne, vil få præmien tilsendt

Fig­urkat­e­gori­erne

Betingelserne for at delt­age i fig­urkonkur­rencerne er, at alle fig­ur­er i kat­e­gori­erne 1 til 8 er bear­be­jdet af udstilleren. Det kan være mod­el­ler­ing, transformering/konvertering og bema­l­ing mv.

Da vi grun­det Coro­na i år er nødt til at holde årskonkur­ren­cen virtuelt udgår føl­gende kategorier:
“Fra det hjem­lige skatkam­mer”  og “Uden for konkurrencen”

Men selvom de udgår  skal i ikke sny­des for at kunne nyde andre medlem­mers skatte

Fra det hjem­lige skatkammer

(Tryk på kat­e­gori­erne for at se gallerierne)

1. Leg­etøjs­fig­ur­er    (alle størrelser)
2. Enkelt­fig­ur op til 65 mm    (runde – flade)
3. Ryt­ter­fig­ur op til 65 mm    (runde – flade)
4. Enkelt­fig­ur over 65 mm    (runde – flade)
5. Ryt­ter­fig­ur over 65 mm   (runde – flade)
6. Fig­ur­er op til 30 mm    (enkelte og grup­per – krigsspilsfigurer)
7. Figurgrupper/Vignetter    (max. 4 fig­ur­er, alle stør­relser, runde og flade)
8. Dio­ramer og opstillinger
Best of Show   Vælges blandt de 8 Kategorier

Afstemnin­gen er slut