Anvisningssalg — Onsdag 7. okt.

Ser­gen­ten: Er det nye ordr­er fra Reg­i­mentet ?
Ritmesteren: Nej det er lis­ten over anvis­ningssalg hos Chakoten

 

Link til sal­gsliste:  se lis­ten online        eller    Down­load lis­ten     

De, der har med­delt mailadress­er, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail.

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på den fraværen­des veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C tlf. 2682 0822 eller mail christian@raun.dk.

Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssal­get kl. 16.00.