Bliv medlem af CHAKOTEN

 

Du kan altid blive et aktivt medlem af Chakoten — Dan­sk mil­itærhis­torisk Selskab.
Følg blot lin­ket -BLIV MEDLEM- her på siden og se hvordan.
Bliv Medlem
Eller kik ind på vores Facebook:
Face­book
Et års medlem­skab; fra 1. jan­u­ar til 31. decem­ber — incl. fire num­re af vores blad Chakoten, medlemsmøder og udflugter — kun 375,- kr.

Julemøde og den store Års-konkurrence: lørdag den 2. december på Rødovregård.

Det blev en fornø­jelig aften med god mad og hyggeligt samvær. End­nu et frem­ra­gende dis­play af medlem­mernes kun­nen på mod­el og fig­ur området.

Best in Show 2017 blev: Svend Nielsen med et prægtig dio­ra­ma af Napoleon og Jose­fines kro­n­ing 1804.

Førstepladser i øvrige kat­e­gori­er gik til:

  1. Leg­etøjs­fig­ur­er (alle stør­relser) Claus Mogensen “Marchen til Abu Klea”
  2. Enkelt­fig­ur op til 65mm (runde — flade) Bri­an Petersen “2eme Che­veau-Leg­eres Lancers 1811”
  3. Ryt­ter­fig­ur op til 65mm (runde – flade) Claus Ander­son “Gen. Eduard de Col­bert 1815.”
  4. Enkelt­fig­ur over 65mm (runde – flade) Bri­an Petersen “Com­man­dant 6.Cuirassiers”
  5. Ryt­ter­fig­ur over 65mm (runde – flade) Claus Ander­son “Napoleon”
  6. Fig­ur­er op til 30mm (enkelt — krigsspils­fig­ur­er) Claus Ander­son “Syd­stats generaler”
  7. Figurgrupper/vignetter (alle stør­relser, runde – flade) Lasse Hylle­mose “Dyb­bøl Banke 1864”
  8. Dio­ra­maer og opstillinger.Svend Nielsen “Kro­nin­gen 1804”
  9. Fra det hjem­lige skatkam­mer. Claus Ander­son “We need Paint”