Chakoten Nyhedsbrev #2/2019

dannebrogpaahalvstang

Det er med sorg at Chakoten har erfaret at en kæmpe blandt vore medlemmer Svend Nielsen er gået bort.                                                                                   1927 — 2018

Svend Nielsen er død – og Sel­sk­a­bet har mis­tet en af sine store fig­ur­malere og et dejligt men­neske. Svend var lær­er – over­lær­er. Og hvor må det have været inspir­erende at være hans elev, for han var utrolig vidende og kunne lev­ende fortælle anek­dot­er, som man ikke kunne finde i den almin­delige his­to­riebog.

Napoleon var Svends spe­ciale. Hans viden om den lille kor­po­ral gik langt videre end de flestes. Og han delte den gerne med os andre, lige­som han omsat­te den til de mest fan­tastiske dio­ra­maer. Ved julekonkur­rencerne vent­ede vi altid med spænd­ing på, hvad over­lær­eren havde med i papæsken.  Og man blev aldrig skuf­fet — men overvældet. En detal­jerig­dom der gjorde en svim­mel. Det gav næsten altid en 1.præmie i dio­ra­ma-klassen og ikke sjældent et ”Best in Show”!

Svend var elske­lig!  Altid pos­i­tiv og ven­lig – direk­te hyggelig at være sam­men med. Og så havde han humor. Ikke bare når han for­t­alte om Napoleon, men også i sine dio­ra­maer.                          Mange husker sikkert hans dio­ra­ma af Lille Køb­mager­gade efter englæn­dernes bom­barde­ment i 1807. Et dys­tert emne men midt i al elendighe­den vak­ler sko­mageren ud af ruinen med en flaske snaps, han har red­det og kig­ger man godt efter, kan man se, at lokum­met i går­den er nogen­lunde intakt, selvom taget er blæst af.
 Vi havde også altid stor moro med at finde Svends ”varemærke” i dio­ra­maerne: Rot­terne. På de udendørs dio­ra­maer havde han med usvigelig sikker­hed plac­eret en eller flere rot­ter – og de er alt­så meget små i 1:32.

Svend var meget kreativ, opfind­som og utra­di­tionel. I hans dio­ra­ma af pub­likum der beun­dr­er Davids store maleri Le sacre ser man de fleste fig­ur­er bagfra.  

Detal­jernes mester: I dio­ra­maet ”1815 Père la Vio­lette est retourne”  er der malet graf­fi­ti på en mur hvor Hon­neur et Patrie er skrevet over til Hor­reur et Patrie. En lille drillede­tal­je til dem, der har lært fran­sk.

I nogle år havde Sikringsstyrken på Vestvold­en stor glæde af Svends delt­agelse som fig­ur­maler. Mange inter­esserede flokkedes om Svends bord for at se mesteren i arbe­jde.

Vi vil savne Over­lær­er Nielsen rigtig meget.

Chris­t­ian Raun