Chakoten Nyhedsbrev # 2

Foredrag i maj: Den irske Mars — En ægte soldaterhistorie fra 1700-tallet

map_of_ireland

Onsdag den 6. maj, kl. 19.30, Rødovregård

Ras­mus Wich­mann fortæller om Andreas Clau­di­anus’ liv, og om arbe­jdet med en  farverig, ærlig og tem­melig unø­jagtig kilde.

Andreas Clau­di­anus var en dan­sk halvlærd teolog og senere skolelær­er, der sam­men med mange andre danske sol­dater del­tog i Irland­skri­gene mellem Jakob 2.’s katolske og William den 3.’s protes­tantiske trop­per — engageret af sid­st­nævnte.