Chakoten Nyhedsbrev # 3

Så er som­mer­fe­rien ved ar rinde ud og vi starter friske  på efterårssæ­so­nen første mødeaf­ten bliv­er:

Ons­dag den 12. august

Hyggemøde
Vi starter efter som­mer­fe­rien med at slu­dre om feriens gode oplevelser, som du har lyst til at dele med ligesind­ede. Det kan være spæn­dende nyan­skaf­felser i form af fig­ur­er eller lig­nende, inter­es­sante muse­ums­besøg, his­toriske byer og slag­mark­er, eller andet som kan have gener­el inter­esse. Du er meget velkom­men til at tage dine billed­er med, gerne elek­tro­n­isk, så de kan vis­es på en skærm led­saget af et kort indlæg med dine kom­mentar­er.

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne
sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre

 

Detal­jeret mødekalen­der kan hentes under Medlemsmøder, eller tryk på plakat­en for at se den i fuld stør­relse.

Mødeplakat 15-2