Chakotens Nyhedsbrev #1/2019

Så fik vi sagt farvel til 2018 og står her på tærsklen til 2019 der bliver et jubilæumsår for Chakoten og som sikkert vil byde på mange spændende militærhistoriske aktiviteter i alle afskygninger.

CHAKOTEN — Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab — ønsker der­for alle medlem­mer og mil­itærhis­torisk inter­esserede et rigtigt Godt Nytår, i håbet om at også 2019 må blive et spæn­dende år for mod­el­byg­gere, fig­ur­malere og alle der sam­ler og inter­essere sig for den mil­itære his­to­rie.

Chakoten fylder 75 år og vi fejr­er i løbet af året begiven­heden med bl.a. en virtuel udstill­ing her på hjemmes­i­den om sel­sk­a­bets mang­foldige inter­ess­er og aktiviteter.

Af mil­itærhis­toriske aktiviteter i 2019, hvor Sel­sk­a­bet er med, skal blot nævnes nogle få:

  • His­toriske Dage i Øksne­hallen.
  • Sel­sk­a­bets Gen­er­al­for­sam­ling.
  • Krigshis­toris­tisk Fes­ti­val på Vestvo­ld­en.
  • Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og de gam­le forter.
  • Jubilæumsmid­dag for sel­sk­a­bets medlem­mer

Bræn­der du for Mil­itærhis­to­rie og savn­er du et sted med ligesind­ede uanset om
dine inter­ess­er er fig­ur- & mod­el­bygn­ing, krigsspil, reen­act­ment eller blot mil­itær
his­to­rie generelt er du altid velkom­men i Chakoten.

Du er velkom­men til at kikke inden­for som gæst og møde os på vore ons­dagsmøder på Rødovregård (Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du
også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Ons­dag den 9. jan­u­ar

Sæso­nen starter med hyggemøde

Tra­di­tio­nen tro starter sæso­nen med et hyggemøde. Få en snak med ligesind­ede om nyan­skaf­felser.
Fortæl også gerne om, hvad du især sæt­ter pris på, og del oplysninger med de andre medlem­mer.
Bestyrelsen giv­er indlæg om en virtuel udstill­ing i jubilæum­såret.

I artikel serien om den Danske Flåde er afs­nit 5 — Tiden 1800–1815 klar på hjemmes­i­den og afs­nit 6 og afs­nit 7 er lige på trap­perne.

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.   Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.