Chakotens Nyhedsbrev #2/2020

Boganmeldelse

Atlantvolden i Nordjylland

Stort værk bel­yser his­to­rien om den tyske besæt­telses­magts forsvarsan­læg i Nord­jyl­land i årene 1940–45.

Af Hen­rik Den­man

Der er skrevet mange gode bøger om Atlantvold­en, også på dan­sk, men et nyt, stort værk med titlen ”Atlantvold­en i Nord­jyl­land” giv­er en tiltrængt, nyt­tig og sam­let beskriv­else af de tyske forsvarsværk­er langs Nord­jyl­lands kys­ter. I årene 1940–45 byggede den tyske besæt­telses­magt en række af befæst­ningsan­læg langs den jyske vestkyst for at forhin­dre en allieret inva­sion. Rester af de tyske anlæg har siden da været en del af det danske kyst­billede. Atlantvold­en, som forsvarsværk­erne omtales i den tyske pro­pa­gan­da blev bygget fra Syd­frankrig til det nordlig­ste Norge.

Følg link til anmeldelsen:  Læs mere her

 

Anvisningssalg

Stort ekstraordinært anvisningssalg på Rødovregaard, lørdag den 7. marts fra kl. 13.00.

Mange gode og inter­es­sante mil­itærhis­toriske bøger og et væld af spæn­dende fig­ur­er

De, der har med­delt mailadress­er, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail. Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på den fraværen­des veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C tlf. 2682 0822 eller mail c.raun@webspeed.dk. Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssalget kl. 16.00.

Følg link til udbud­slis­ten: Se hele lis­ten her

Down­load lis­ten