Chakotens Nyhedsbrev #10/2018

SOMMEREN ER JO  OVER OS OG AKTIVITETERNE DROSLET NED VÅGEBLUS
BÅDE I SELSKABET MEN OGSÅ RUNDT OM I DE SMÅ HJEM

Men skulle man alligev­el have lyst til at opleve noget som har med
mil­itærhis­to­rie at gøre kom­mer her et par forslag som måske kan friste
på såv­el en sol­skins­dag som en reg­n­våd som­merdag.

Eller man kan jo også bygge sit eget træ til at sid­de under 😉

FORSLAG TIL MUSEUMSBESØG I SOMMERFERIEN

JYLLAND

Artiller­imuseet i Varde

Bangs­bo­fortet

Frøslevle­jrens Muse­um Pad­borg

Hanstholm mueum­s­cen­ter

Hirtshals bunker­mu­se­um

His­to­rie cen­ter Dybøl­banke

Sea War Muse­um Thy­borøn (om Jyl­landss­laget i 1. ver­den­skrig)

Silke­borg Bunker­mu­se­um

Ska­gen bunker­mu­se­um

Skan­der­borg Bunker­mu­se­um

Aal­borg forsvars- og Gar­ni­sion­s­mu­se­um

Aal­borg Ubå­den Sprin­geren

FYN & LANGELAND

Fyns Mil­itærhis­toriske sam­ling

Lan­ge­lands­fortet

Odense Bunker­mu­se­um

SJÆLLAND

Dan­marks Borg­cen­ter, Vord­ing­borg

Ejby­bunkeren og Artiller­ima­gasinet, Vestvold­en i Rødovre

Fre­gat­ten Ped­er Skram

Garde­husar­reg­i­mentets his­toriske sam­ling, Slagelse

Industrimuseet Fred­eriks Værk, Fred­eriksværk

Liv­gar­dens hiis­toriske sam­ling, Køben­havn

Orlogsmuseet
(Orlogsmuseet er i dag slået sam­men med Tøhjus­museet)

Panser­mu­se­um East, Slagelse

Skibene på Hol­men, Køben­havn

Stevns­fortet

Tøjhus­museet

BORNHOLM

Born­holms Forsvarsmu­se­um

 

Oversigt over alle forsvarsmuseer