Chakotens Nyhedsbrev #11/2018

ER SOMMERFERIE PERIODEN SMÅ VED AT RINDE UD OG VI BEGYNDER MED AT TAGE HUL EFTERÅRETS SPÆNDENDE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

Hyggemøde

Ons 8. aug 18:30 - 21:00

Vi starter første møde efter som­mer­fe­rien med at slu­dre om feriens gode oplevelser, som du har lyst til at dele med ligesind­ede. Det kan være spæn­dende nyan­skaf­felser i form af fig­ur­er eller lig­nende, inter­es­sante muse­ums­besøg, his­toriske byer og slag­mark­er, eller andet som kan have gener­el inter­esse.

Kom og hyg dig ved ven­nerne i Sel­sk­aber og fortæl om som­merens mil­itærhis­toriske oplevelser. Hvis vejret tillad­er griller vi uden­for i går­den. Meld til kasser­eren om du delt­ager.

HyggemødeKirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort 

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

 

I sid­ste nyheds­brev prøvede vi noget nyt  — nem­lig at med­tage en lille video som inspi­ra­tion til hvor­dan man kan lave træer.  Denne gang har vi taget en lille video med om noget som mange af os kender til — uanset om man er til krigsspil eller mod­el­bygn­ing — nem­lig Cam­ou­fla­genet.

 

Store Flyvedag 2018

Lør 25. aug 11:00 - 17:00 (porten åbnes kl 08.00)

Store­fly­vedag afholdes på Fly­ves­ta­tion Vær­løse. Er du fly­tos­set, så kom til Fly­ves­ta­tion Vær­løse, hvor vi vis­er mange forskel­lige svæve­fly, motor­fly, Ultra­let fly. Se bare den flotte KZ II fra 1946 og den flotte Piper Cub L4 fra 1942. Vi starter kl. 11.00 og Kl. 12.00 starter et Air­show hvor der både er kun­st­fly­vn­ing og fald­skærm­sopvis­ning. Tag din fam­i­lie og/eller ven­ner med på den naturskønne gam­le fly­ve­plads. Entré kun kr. 20,- pr. per­son. Børn u/10 år gratis i følge me

Dagens Pro­gram                          Find vej + Yderligere infor­ma­tion