Chakotens Nyhedsbrev #13/2018

Fore­dragsrække om 1. Ver­den­skrig.

Sel­sk­a­bet har fra muse­um­sin­spek­tør Kris­t­ian Bruhn, mod­taget en ind­by­delse til en række fore­drag om 1. ver­den­skrig, som i løbet af efteråret bliv­er holdt på Mosede Fort, og som måske kan friste vore medlem­mer.
Der er seks fore­dragsaften­er, der alle på nær den sid­ste, falder på en tors­dag.

 • Tors­dag den 20. sep­tem­ber kl. 16:00 – 17:30.
  Spi­onage og pro­pa­gan­da i Dan­mark.
 • Tors­dag den 4. okto­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Danskere i canadisk krigst­jen­este.
 • Tors­dag den 25. okto­ber kl. 16:30 – 17:30.
  1. ver­den­skrig og veg­e­tarisme
 • Tors­dag den 1. novem­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Læren af 1. ver­den­skrig.
 • Tors­dag den 8. novem­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Krig og mad
 • Søndag den 11. novem­ber kl. 10:00 – 17:00.
  100-året for kri­gens afs­lut­ning.

Alle fore­drag bliv­er afholdt i infirmeri­et på Mosede Fort, Mosede Strand­vej 87A, 2670 Greve

Prisen for et fore­drag med kaffe ad libi­tum er 30 kr. Tilmeld­ing på mosedefort@greve.dk eller 20 31 19 14.
Yderligere infor­ma­tion om emnet for de enkelte fore­draget kan find­es i Aktivitet­skalen­deren. De føl­gende fore­drag vil blive omtalt i vores Nyheds­brev for den pågældende måned.

Det første fore­drag i rækken er tors­dag den 20. sep­tem­ber kl. 16:00 – 17:30. Spi­onage og pro­pa­gan­da i Dan­mark under 1. ver­den­skrig.

Ved muse­um­sin­spek­tør Kris­t­ian Bruhn, P.hd. og senior­forsker Jes­per Düring Jør­gensen, der vil fortælle om stor­magternes efter­ret­ningst­jen­esters hem­melige arbe­jde i Dan­mark og de danske myn­dighed­ers med — og mod­spil. Samt den tyske regerings forsøg på at købe og påvirke danske jour­nal­is­ter og for­fat­tere til at skrive tyskven­lig pro­pa­gan­da under neu­tral facade med hen­blik på at påvirke den danske og inter­na­tionale opin­ion.