Chakotens Nyhedsbrev #13.1/2017

Efterårets militærhistoriske aktiviteter blev skudt godt igang med nogle gode arrangementer her i august og fortsætter med yderligere interessante ting i september —          så kom frisk !

 

NYTNYTNYT

Dette arrangement er netop landet i  Chakotens indbakke fra Chakotens egen Rasmus Wichmann

[gview file=“https://www.chakoten.dk/wp-content/uploads/2017/08/Med-hertugerne-i-krig_plakat.pdf”]

 

KANON INDVIELSE

 

Det vil glæde os at se dig med led­sager til ind­vielse af kanonerne.
Vi byder på taler og samvær, et glas og en snack

Ons­dag d. 6. sep­tem­ber kl. 15.00

på Mosede Strand­vej 87A

 

 

Så kom der to luftværn­skanon­er op på Mosede Fort.

De to 75 mm luftværn­skanon­er er magen til dem, der stod på Mosede Fort under
1. ver­den­skrig. Kanon­erne stam­mer fra Hjør­ring kaserne og er en foræring fra Forsvaret.
Den totale istand­sæt­telse af kanon­erne er fore­taget og spon­sor­eret af Kaltech.

 

Onsdag  6. september

Den amerikanske Borgerkrig

Mar­tin David­sen fortæller om Den amerikanske Borg­erkrig og vis­er uni­former fra kri­gen. Tøjhus­museet har en sam­ling orig­i­nalu­ni­former fra Den amerikanske Borg­erkrig, som vil blive fremvist.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

 

Søndag 24. september

Jyske Våben- & Militariamesse

Van­del Sportshal dan­ner 2 gange årligt ram­merne om Dan­marks inter­na­tionale sal­gsmesse for mil­i­taria og antikke våben.

Han­dlende og pri­vate vil fremvise og sælge danske og uden­landske våben — mil­i­taria — medal­jer af mil­itær og civ­il oprindelse samt his­torisk lit­ter­atur omkring disse emner.

Besø­gende er meget velkomne til at med­bringe effek­ter til vur­der­ing hos de handlende.

Entré: Kr. 60,- / € 10,-

Rabat til medlem­mer af Dan­sk Mil­i­taria Forening
Husk medlemskort!

Arrangør: Jyske Våben- & Militariaforening

Mes­seledelse: Tlf. 7588 3587 eller 25 321 341

KLIK HER FOR MERE INFO

 

Søndag 24. september

Befæstningsdagen 2017

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­sk­abs 1914-gruppe delt­ager i aktiviteterne i og ved Artiller­ima­gasinet på Vestvold­en for enden af Rødovre Parkvej kl. 10–16 samt på                                                    Glad­saxe Fort, Bat­terivej 54 A+B kl. 11 til 15.

På Vestvold­en er Kold­krigs­bunkeren, hvor­fra hele forsvaret af hov­ed­stad­som­rådet og Sjæl­land skulle styres, genåb­net, og den gam­le remise for artiller­i­to­get fra beg­y­n­delsen af 1900-tal­leter genopført med tilhørende skin­ner og togvogn.

Læs mere her:  Vestvolden

 

 

MEDLEMSARRANGEMENT FOR CHAKOTEN & VÅBENHISTORISK SELSKAB

Tilmeld­ing til besøg ved Garde­husar­reg­i­mentets Hes­teskadron, den 21 okto­ber 2017.

Tilmeld­ing sker til kasseren ikke senere end den 9. oktober.

På mail: chakoten.kasserer@gmail.com — eller på tele­fon: 2290 2856.

Ved arrange­mentets afs­lut­ning vil der for det beskedne beløb af 50,- kr. kunne nydes tre stk. smør­re­brød, samt en øl eller vand i Ped­er Ålborg Stuen.

Tilmeld­ing til denne del af arrange­mentet er bindende og skal ligeledes ske sen­este den 9. okto­ber — ved ind­be­tal­ing af 50,- kr. til Sel­sk­a­bets kon­to: 1551 6554873, mær­ket HESK.

Medlem­merne er velkom­men til at med­bringe ægte­fælle, om dette skulle have interesse.

Arrange­mentet er end­videre åbent for medlem­mer af Våben­his­torisk Selskab.