Chakotens Nyhedsbrev #14/2018

Møde den 3. okto­ber med fore­drag om Born­holms Værn og forsvaret af ø’en i peri­o­den 1946 til 2016.

Sel­sk­a­bet får besøg af mil­itær-his­torik­eren Rune Holmå Iversen der kom­mer og fortæller om Born­holms Værn og forsvaret af Born­holm under Den Kolde Krig.

Dørene er åbne fra 18.15 hvor der vil være mulighed for Børssalg. Fore­draget starter kl 19.30.

 

Stort Anvisningssalg — lørdag den 13. oktober.

Fra kl 14.00 til 17.00

Stort ekstra­ordinært anvis­ningssalg!

Mange gode mil­itærhis­toriske værk­er — nye som gam­le udgivelser — og fig­ur­er.

Kom friske og giv et bud

Se lis­ten over det udbudte

 

Af øvrige militærhistoriske arrangementer uden for selskabets ramme skal anbefales:

Foredragsrække om 1. verdenskrig. Som tidligere nævnt indbyder Mosede Fort til en foredragsrække som løber hen over efteråret — og som måske kan friste vore medlemmer.

Torsdag 4. oktober, 16:00 - 17:30

Foredrag om danskere i Canadisk tjeneste under 1. verdenskrig

Yderligere infor­ma­tion om fore­drag — ruteve­jled­ning og pris 

Onsdag 25. oktober, 16:00 - 17:30

Foredrag om vegetarisme under den 1. verdenskrig.

Yderligere information om foredrag — rutevejledning og pris

 

Søndag  28. oktober, 10:00 - 16:00

Kastellets fødselsdag

Kom­man­dan­ten byder alle hjertelig velkom­men til Kastel­lets 354 års fød­sels­dag. Kom med bag fæst­nin­gens grønne volde og oplev salu­ter­ing fra kanon­erne i Grevens Bas­tion, krig på Kirke­plad­sen samt mass­er af musik. Smag den berømte Kas­tels­gryde og nyd et stykke kage, gå en tur på vold­ene i de smukke omgivelser og besøg de mange attrak­tion­er, der hold­er åbent i dagens anled­ning. Et sjovt og fes­tligt arrange­ment for hele fam­i­lien.

 

Søndag 28. oktober, 10:00 - 15:00

Dansk militaria Forening — Våben og Militariamesse.

   Tryk her for mere infor­ma­tion og kort