Chakotens Nyhedsbrev #14/2017

ER EFTERÅRET SMÅT OVER OS OG VI BEGYNDER ALLE AT FINDE DE PROJEKTER FREM SOM V HAR SKUBBET LIDT TIL SIDE HER I SOMMERPERIODEN OG GØR OS KLAR TIL ADSKILLIGE HYGGETIMER MED VORES INTERESSER

MEEEEN  FØR VI NU ALLE SAMMEN GEMMER OS I HVER VORES HYGGEKROG HUSK LIGE AT DER OGSÅ FOREGÅR MANGE SPÆNDENDE TING UDEN FOR HYGGEKKROGEN SOM F.EKS BESØG VED GARDEHUSARREGIMENTET OG KRIGSPIL M.M 

OG GLEM HELLER IKKE DER OGSÅ SKER SPÆNDENDE TING RUNDT OMKRING I LANDET I EFTERÅRSFERIEN  — DE ARRANGEMENTER VIL LØBENDE BLIVE LAGT OP FACEBOOK

https://www.facebook.com/Chakoten/

Web­mas­ter

 

Ons­dag 4. oktober

HYGGEMØDE

 

Kom og få en snak med ligesind­ede om nyanskaffelser.

Fortæl f.eks. kort om en ting, du er rigtig glad for at have, fortæl om dine ønsker, om nye ting og søg oplysninger blandt de andre medlem­mer, vis eventuelt billed­er om dit inter­esse­felt (gerne elektronisk).

 

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

 

Lørdag 21 oktober

MEDLEMSARRANGEMENT FOR CHAKOTEN & VÅBENHISTORISK SELSKAB

Tilmeld­ing til besøg ved Garde­husar­reg­i­mentets Hes­teskadron, den 21 okto­ber 2017.

Rund­vis­ning i staldene og brief­ing om HESK, samt besøg og rund­vis­ning i den his­toriske samling.

For­friskn­ing i Casi­no hvor John Win­ter Hansens 54 mm fig­ur­er af GHR hes­teesko­rte er udstillet.

Arrange­mentet starter kl. 10.00 og for­ventes afs­lut­tet ca. kl 14.00.

Bindende tilmeld­ing til kassereren

sen­est d. 09. oktober.

 

På mail: chakoten.kasserer@gmail.com — eller på tele­fon: 2290 2856.

 

Ved arrange­mentets afs­lut­ning vil der for det beskedne beløb af 50,- kr. kunne nydes tre stk. smør­re­brød, samt en øl eller vand i Ped­er Ålborg Stuen.

Tilmeld­ing til denne del af arrange­mentet er bindende og skal ligeledes ske sen­este den        9. okto­ber — ved ind­be­tal­ing af 50,- kr. til Sel­sk­a­bets kon­to: 1551 6554873, mær­ket HESK.

Medlem­merne er velkom­men til at med­bringe ægte­fælle, om dette skulle have interesse.

Arrangementet er endvidere åbent for medlemmer af Våbenhistorisk Selskab.

Koor­di­na­tion af trans­port og pris­er vil fremgå af mødekalen­deren i septembernummeret.

KØRSELSVEJLEDNING 

KORT TIL HUSARREGIMENTET I SLAGELSE

KORT TIL HESTEESKADRONEN

 

 

 

Ons­dag 1. november

HYGGEMØDE & ANVISNINGSSALG 

Med mange fig­ur­er og inter­es­sante gam­le bøger. De, der har med­delt mailadress­er, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail, lige­som lis­ten lægges på Chakotens hjemme­side sen­est 14 dage før anvis­ningssal­get. De, der ikke har opgivet mailadresse, kan få tilsendt liste over det udbudte mod at ind­sende en A4 kuvert forsynet med adresse og kr. 10,00 i por­to til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hardsvej 17, 3.th., 1817 Fred­eriks­berg C. Bud kan også sendes via e‑mail til christian@raun.dk.

Skriftlige bud sendes til Ole Thure­holm, Hjorteled­det 7, 3660 Sten­løse. Medlem­mer af Fig­u­ri­na Dan­i­ca er velkomne til at delt­age eller byde pr. mail eller post.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

LISTE OVER EFFEKTER TIL ANVISNINGSSALG