Chakotens nyhedsbrev #16/2018

Vi træden nu ind i julemåneden med den travlhed, men forhåbentlig også med al den hygge, der må forventes her op under Jul.

Sel­sk­a­bets aktiviteter i det kom­mende år er nu lagt på plads og kan finde i vores Årspro­gram under lin­ket Aktiviteter i bjælken øverst på siden. Du kan selvføl­gelig også se hvad 2019 byder på bagest i det sen­este num­mer af Chakoten, der netop nu er på vej ud til medlem­merne.

Her på hjemmes­i­den er der lagt en spæn­dende bog anmeldelse op; “En lille bog om den store Churchill”, af kul­tur­jour­nal­is­ten Jan Hede­gaard.
Følg link: https://www.chakoten.dk/en-lille-bog-om-den-store-churchill/

Der er også oplagt nye artik­ler op i serien om Den danske Flådes his­to­rie, samt flere af de meget spæn­dende artik­ler om Per­ry-fig­urene med fokus på Dan­sk-Norsk kava­leri- og artiller­i­fig­ur­er fra 1803 — 1814. Artik­lerne har tilligere været bragt i bladet.
Følg link: https://www.chakoten.dk/danmark-1799–1815/