Chakotens Nyhedsbrev #2/2018

 

Ons­dag den 7. marts — Besøg i Liv­gar­dens his­toriske samling

Liv­gar­dens Muse­um, som er en del af Liv­gar­dens His­toriske Sam­ling, inde­hold­er udstill­ing af uni­former, våben, billed­er, mod­eller, musikalier og meget andet. Desu­den vis­er sam­lin­gen Den Kon­gelige Liv­gardes his­toriske udvikling som gardeen­hed og som fel­tenhed fra opret­telsen i 1658 til nutiden.
Møde­tid og –sted: Kl. 18.45 ved Gothers­gade 100.
Vi må højst være 30 delt­agere, så der­for er tilmeld­ing nød­vendigt. Tilmeld­ing til Hen­rik Den­man på mail henrik.denman@mail.dk sen­est den 23. feb­ru­ar. Tilmeld­ing kan ikke ske efter denne dato.

 

Gen­er­al­for­sam­ling.

Vær opmærk­som på årets gen­er­al­for­sam­ling, der afholdes den 11. april på Rødovregård. Ind­kaldelse udsendes som van­ligt pr. mail – og annon­ceres her på siden sen­est 14 dage før.

Har du emn­er du ønsker optaget på dag­sor­d­nen bedes de frem­sendes til Præsi­den­ten snarest muligt og ikke senere end den 1. feb­ru­ar 2018. wol@newmail.dk

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Selskabet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.