Chakotens Nyhedsbrev #2/2018

Ons­dag den 7. feb­ru­ar — Besøg på Tøjhuset.

BESØGET ER DESVÆRRE AFLYST!
Nationalmuseet — og dermed også Tøjhuset — har i en længere periode været under strukturel forandring, hvilket bl.a. har medført at der ikke længere gives adgang til depoter og magasiner.

Der afholdes ordinært møde på Rødovregård, hvor vi har tilrettelagt et mindre anvisningssalg der starte kl. 19.15

Der vil som altid være børs og hyggesnak, samt smørrebrød, kaffe, øl og vand.

chakoten.kasserer@gmail.com 

 

 

Ons­dag den 7. marts — Besøg i Liv­gar­dens his­toriske sam­ling

Liv­gar­dens Muse­um, som er en del af Liv­gar­dens His­toriske Sam­ling, inde­hold­er udstill­ing af uni­former, våben, billed­er, mod­eller, musikalier og meget andet. Desu­den vis­er sam­lin­gen Den Kon­gelige Liv­gardes his­toriske udvikling som gardeen­hed og som fel­tenhed fra opret­telsen i 1658 til nuti­den.
Møde­tid og –sted: Kl. 18.45 ved Gothers­gade 100.
Vi må højst være 30 delt­agere, så der­for er tilmeld­ing nød­vendigt. Tilmeld­ing til Hen­rik Den­man på mail henrik.denman@mail.dk sen­est den 23. feb­ru­ar. Tilmeld­ing kan ikke ske efter denne dato.

 

Gen­er­al­for­sam­ling.

Vær opmærk­som på årets gen­er­al­for­sam­ling, der afholdes den 11. april på Rødovregård. Ind­kaldelse udsendes som van­ligt pr. mail – og annon­ceres her på siden sen­est 14 dage før.

Har du emn­er du ønsker optaget på dag­sor­d­nen bedes de frem­sendes til Præsi­den­ten snarest muligt og ikke senere end den 1. feb­ru­ar 2018. wol@newmail.dk

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.