Chakotens Nyhedsbrev #4/2018

Ons­dag den 7. marts — Besøg i Liv­gar­dens his­toriske samling

På trods af at det var en kold og sne-fuld aften, der måske holdt nogle enkelte hjemme, så fik Sel­sk­a­bet, under kyn­dig vejled­ning af vores mangeårige medlem Ole Thure­holm, en spæn­dende tur gem­men Liv­gar­dens his­toriske samling.

Vi mødtes til aftalt tid i indgan­gen til museet, hvor Ole gav en kort intro­duk­tion til Liv­gar­den og Rosen­borg kaserne. Oven­på i museet blev der for­t­alt om sam­lin­gen, Liv­gar­dens his­to­rie og om enkelte særligt inter­es­sante objek­ter i samlingen.

Gen­er­al­for­sam­ling. Ons­dag d. 11. april.

Vær opmærk­som på årets gen­er­al­for­sam­ling, der afholdes den 11. april 2018 på Rødovregård. Ind­kaldelse udsendes som van­lig pr. mail – og annon­ceres her på siden sen­est 14 dage før.

Har du emn­er du ønsker optaget på dag­sor­d­nen bedes de frem­sendes til Præsi­den­ten snarest muligt og ikke senere end den 1. feb­ru­ar 2018. wol@newmail.dk

Kom og vær med!

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Selskabet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.