Chakotens Nyhedsbrev #4/2017

ALLE ÅRETS MØDER OG AKTIVITETERSE AKTIVITETSKALENDEREN I MENUEN

Onsdag 1. marts

Afte­nen står i Den Lille Kor­po­rals tegn.

Et fore­drag om Napoleon kræver ikke yderligere præsentation

Vort mangeårige medlem, den store dio­ra­mamester Svend Nielsen, er også kendt som en stor napoleonsk­ender. Det er efter­hån­den rigtig mange år siden fak­tisk alt for mange, at han sidst bjergtog os med sin viden om Napoleon. Men de, der oplevede det, glem­mer det aldrig. Kom og lyt til his­to­rien og anek­doterne og lad dig ind­fange af Svends vitale fortællelyst.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

 

Lørdag 25 marts — søndag 26. marts

 

Øksne­hallen — køben­havnHalm­torvet 11, 1700 Køben­havn V, Danmark 

Glæd dig til mass­er af his­torisk inspi­ra­tion, under­hold­ning og ny viden for hele fam­i­lien. 130 optræ­den­er, debat­ter, sam­taler, fore­drag, reen­act­ments og shows ruller igen over Øksne­hallen, i en week­end med det bed­ste inden for formidling af historien.

Oplev spæn­dende udstill­inger, prøv nye formidlings­former, mød inter­es­sante men­nesker og få gode tilbud. Museer, arkiv­er, medi­er, for­lag, foreninger og forhan­dlere af his­toriske var­er møder pub­likum i alle aldre. Over 60 pub­likum­sin­volv­erende og fascinerende stande.

KLIK HER FOR MERE INFO