Chakotens Nyhedsbrev #6/2018

  Chakoten fejrer en milepæl

 
Vi har nu fuldbragt arbejdet med at få lagt alt materialet fra den gamle hjemmeside
op på denne hjemmeside
 
Alt materialet kan I finde under NYHEDER ude i menuen til højre
  
God Læse-lyst         /Lars – Webmaster Chakoten

 

Onsdag den 11. april  –  Generalforsamling   

 

Årets generalforsamling indledes med børssalg, der starter kl. 18.15.

Til børsen opfordres medlemmerne til at sætte effekter til salg. Alle er velkomne til at med­bringe og sælge, hvad de har på reoler og hylder hjemme. Her er muligheden for at kombinere en rask oprydning af alt det, du har mistet interessen for, med ny køb. Efter børsen er der generalforsamling.

Generalforsamling starter kl. 19.15. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag fra bestyrelsen: Vedr. Kontingent foreslår Bestyrelsen, at kontingentet for 2019 fastsættes uændret til kr. 375,- for såvel medlemmer bosat i Danmark som i udlandet.
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår valg af Hans Chr. Wolter som præsident. Endvidere foreslår bestyrelsen at Henrik Denman, Steen Jensen, Aleksander Haug, Kim Andreasen genvælges. Da Selskabets Vise-præsident Christian Raun, efter mange års trofat tjeneste har valgt at træde tilbage, foreslås Ole Thureholm indvalgt i bestyrelsen. Som suppleant foreslås  Aksel Willumsen.

Som ny revisor foreslås Marianne Sass Petersen og som revisorsuppleant Allan Bo Richter.

Ansvisningsalget starter efter generalforsamlingen. Ansvisningsalget vil indeholde spændende og interessante bøger og opslagsværker samt mange fine figurer. Listen over effekter kan ses via linket herunder.

Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilstedeværende medlem, at denne byder på dennes vegne, eller der kan fremsendes et skriftligt bud til Christian Raun, Carl Bernhards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiks­berg C telefon 26 82 08 22 eller e-mail: christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvis­ningssalget kl. 16.00.

LISTE OVER EFFEKTER TIL ANVISNINGSSALG

Du er altid velkommen til at komme og møde os på vore åbne onsdagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via nedenstående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Selskabet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Alle onsdagsmøder åbner kl. 18.15, og de annoncerede programpunkter (foredrag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i månedens 2. uge) Med mindre andet er angivet, finder medlemsmøderne sted på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.