Chakotens Nyhedsbrev #7/2017

Onsdag 3. maj

Fusiliers Marines oprettelse og kampene om Dixmuide 1914

Sel­sk­a­bets medlem, Niels Blang­st­ed, vil ind­føre os i en til for­målet opret­tet fran­sk mari­neen­hed, der fik en afgørende rolle i Første Ver­den­skrig.               Enhedens organ­i­sa­tion, uni­former­ing og ind­sats på Vest­fron­ten vil blive behan­dlet.                             Desu­den vil fore­dragsh­olderen som inspi­ra­tion til at gå i dyb­den med emnet anvende “et sæt tin­sol­dater”.

Researchen om temaet førte yderligere til et krigsspil med 54 mm fig­ur­er, som kort vil blive gen­nemgået.

 

På denne måde bliv­er der gen­nem præsen­ta­tio­nen lej­lighed til at få en fornem­melse af, hvorledes his­to­rie, fig­ur­er og spil kan kobles sam­men til forståelse af for­tiden

 

Torsdag 11. maj — mandag 15 maj

Battle of Stones River or Second Battle of Murfreesboro,

Amer­i­can Civ­il War bat­tles in Den­mark in 2017

Så er der mulighed for at opleve nord­stater­ne og syd­stater­ne når adskil­lige reen­act­ments grup­per gen­sk­aber slaget ved Stone Riv­er.

Læs mere her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Stones_River

 

Og se det virke­lige slagfelt her:  Bat­tle of Stones Riv­er

 

 

Lørdag 20. maj

Store Flyvedag 2017 

 

Store­fly­vedag afholdes på Fly­ves­ta­tion Vær­løse. Er du fly­tos­set, så kom til Fly­ves­ta­tion Vær­løse, hvor vi vis­er mange forskel­lige svæve­fly, motor­fly, Ultra­let fly. Se bare den flotte KZ II fra 1946 og den flotte Piper Cub L4 fra 1942. Vi starter kl. 11.00 og Kl. 12.00 starter et Air­show hvor der både er kun­st­fly­vn­ing og fald­skærm­sopvis­ning. Tag din fam­i­lie og/eller ven­ner med på den naturskønne gam­le fly­ve­plads.

Entré kun kr. 20,- pr. per­son. Børn u/10 år gratis i følge med en vok­sen.

https://www.facebook.com/events/1166076506842576/