Chakotens Nyhedsbrev #8/2018

Onsdag den 2. maj

Slaget ved Leuthen

Vi skal se fil­men “Die Schlacht bei Leuthen 5. Dezem­ber 1757”. Der er tale om en 8 mm smal­film optaget i 1976/77 af grev Joachim-Albrecht Bülow von Den­newitz; fil­men er nu over­spillet på DVD, og den vis­er for­lø­bet af slaget ved Leuthen ved hjælp af 10.000 tin­sol­dater. Fil­men er på tysk, og var­er en time. Fil­men høst­ede anerk­endelse fra blandt andet den berømte prøjsenk­ender Dr. Bleck­wenn, da den blev vist i Kulm­bach i 1977.
Hvis nogen gerne forinden vil genopfriske slagets for­løb, så er Ole Thure­holms artikel nok så nyt­tig: “Slaget ved Leuthen 5. Decem­ber 1757” i Chakoten nr. 4/2005, s.103–111.

 

Udover øvrige arrangementer i maj (se kalenderen) er der også mulighed for at komme lidt tættere på historien.

>

I pin­sen fra den 18. til den 21. maj 2018 omdan­ner Køben­havns Mid­de­lal­der­Marked for 12. gang Val­by­parken til en his­torisk tid­slomme.

En tid­slomme, der under den danske pins­esol byder på bl.a. rid­der­turner­inger til hest, his­to­ri­er for­t­alt af frygtindgy­dende vikinger og nervepir­rende ild­shows. I fire dage er Val­by­parken fyldt med under­hold­ning, kuli­nariske oplevelser og aktiviteter for hele fam­i­lien.

Mid­de­lalderen bliv­er for alvor vakt til live, når både rid­dere og vikinger, kogekon­er og skøn­jom­fruer ind­tager Val­by­parken til Køben­havns Mid­de­lal­der­Marked. Glad­i­a­tor­plad­sen, Turner­ingsplad­sen og Kamp­plad­sen byder på dyst både til hest og til fods. Fra Musik­plad­sen og Spillest­edet lyder ton­er fra mid­de­lalderens strygerin­stru­menter, fløjter og trom­mer, lige­som stemnin­gen på Vikingekroen er høj, og Gøglerkroen inviter­er til sjov og bal­lade.

Find mere infor­ma­tion og køb bil­let­ten online her:   Køben­havns Mid­de­lalder marked 2018

 

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.