Chakotens Nyhedssbrev #9/2019

Befæstningen Dag, 29. september 2019

Igen i år afholdes der Befæst­nin­gens Dag – den sid­ste søndag i sep­tem­ber. Køben­havns gam­le befæst­ning, fra forterne i nord over Vestvold­en helt ned til Mosede fortet, slår dørene op og inviter­er inden for til en dag med oplevelser på den gam­le befæst­ning

       
Video: Bjørn Stein­er

Sel­sk­a­bet har i mange år, men sine to his­toriske formidlings­grup­per; Glad­sax­e­fortet og Sikringsstyrken på Vestvold­en, med­vir­ket til at der på det gam­le fort i Glad­saxe og langs Vestvold­en i Rødovre har været meget at se og opleve.

Således igen i år hvor der begge sted­er er fuld aktivitet mellem kl 11 og 16.

Gå ind på lin­ket herun­der og få det fulde pro­gram for dagen.

Velmødt — og god fornø­jelse.

Læs mere om Styrken på Glad­sax­e­fortet   og se Pro­gram­met for dagen

Læs mere om styrken på Vestvold­en         og se Pro­gram­met for dagen

Følg også lin­ket og læs artiklen om Glad­sax­e­fortet.

 

 

Stort Anvisningssalg — Onsdag den 02. oktober.

Husk at der i forbindelse med ons­dagsmødet er anvis­ningssalg

Mange gode mil­itærhis­toriske værk­er — nye som gam­le udgivelser — og fig­ur­er.

Kom friske og giv et bud

Se lis­ten over det udbudte