Flådens Historie — Nyt !

Så er der et nyt afs­nit om flå­dens his­to­rie klar på hjemmes­i­den og denne gang omhan­dler afs­nit­tet peri­o­den 1914–18 ‑1 Ver­den­skrig — hvor Dan­mark havde en travl opgave med at opretholde lan­dets Neu­tralitet. Begge krigs­førende sider gik lige til grænsen og i visse til­fælde også over grænsen og admi­ralitetet gik bal­ance­gang på en tynd line for at opretholde Dan­marks neutralitet

Kyst­forsvarsski­bet HERLUF TROLLE AF HERLUF TROLLE-klassen. ”A/L for­reste tårn (Foto fra Forsvarsgalleiet)

Du kan læse det nye afs­nit her:    Afs­nit 10: Flå­den under 1. ver­den­skrig (1914–1918)

Og hvis du er inter­esseret i at læse de øvrige afs­nit kan du finde dem her:  Flå­dens Historie