Friske boganmeldelser — april 2021

I skrivende stund går vi mod lysere tider og hvor vi trods Coro­na-virussen  måske snart kan genop­tage vores ons­dagsmøder og ikke mindst få gen­nem­ført vores (flere gange) udskudte Generalforsamling.

Men det bety­der ikke at livet står stille i Sel­sk­a­bet. For rundt om i hjemmene pusles der stadig med små og store pro­jek­ter på arbe­jds­bor­dene eller der bliv­er tid til lidt god læs­ning i hyggekrogen.

Og med tanke på sid­st­nævnte har vores præsi­dent Simon Papousek for­fat­tet anmeldelser af et par bøger som måske er den næste der skal læs­es og nærstuderes.

(Klik på billed­erne fro at læse anmeldelsen af den enkelte bog)