Generalforsamling 2 juni + Anvisningssalg

Kære medlem af Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab.

Som tidligere meddelt afholder Selskabet sin ordinære generalforsamling den 2. juni kl 19.15 på Rødovregaard.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder vi, ganske som vi plejer, et Anvisningssalg med  mange spændende bøger og en del interessante figurer 50 lots i alt.

Liste over de udbudte Lots kan downloades her:

Liste over anvisningssalg 2. juni 2021 (539 downloads )

Alt er dog ikke ganske som det plejer. Restriktionerne for hvor mange man må forsamles inden døre er ganske vist hævet, således at vi nu igen kan begynde at gennemføre vores møder. Men desværre er der stadig en række forhold vi skal iagttage; vi skal holde indbyrdes afstand, spritte af og vaske hænder.

Der vil derfor ikke blive solgt smørrebrød i forbindelse med aftenens arrangement. Det er bestyrelsens vurdering, at vi ikke har de fornødne faciliteter til af kunne gøre dette på betryggende vis.

Der vil dog som altid være kaffe, samt mulighed for at købe øl og vand.

På Selskabets vegne

Steen Jensen