Generalforsamling d. 7. april 2021 er udskudt !

Det er med stor beklagelse at vi igen i år må udskyde vores årlige generalforsamling.

Da de gældende ind­skrænkninger i for­sam­lings­fri­he­den end­nu vil fort­sætte i nogen tid, find­er vores ordinære gen­er­al­for­sam­ling ikke sted som annon­ceret, den 7. april 2021.

Da vi for nærværende ikke ved hvornår der bliv­er muligt at afholde gen­er­al­for­sam­ling, opfor­dres alle til at holde sig ajour på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og på mod­tagne e‑mails. Bestyrelsen vil give yderligere oplysninger, hvor det er relevant.

Med ven­lig hilsen 

Simon. B. Papousek

Præsi­dent