Generalforsamling den 2. juni 2021 på Rødovregaard

Bestyrelsen har besluttet, at  den årlige generalforsamling afholdes den 2. juni på Rødovregaard klokken 19.15. Arrangementet afholdes i Kostalden.

Dørene vil være åbne fra klokken 18.00, og vi anmoder om, at deltagerne tager hensyn til de gældende restriktioner mht. afstand mv.

Dagens program:

1815-1900 vil der være Børssalg

1915-2015 gennemføres Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Fremlæggelse af eventuelle forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

2015-2200 efter generalforsamlingen vil der være Anvisningssalg.

Bestyrelsens beretning for 2020, samt revideret regnskab og forslag til budget for 2021, er at finde i martsnummeret af Chakoten (se side 24-25)

Med venlig hilsen

Simon Bering Papousek
Præsident