Generalforsamlingen flyttes til 3. juni

Den 7. April 2020

OBS OBS OBS  — ÆNDRING !!!!!!!!!!!

Da de indførte midlertidige ændringer i forsamlingsfriheden forventes at stadig bestå i endnu nogen tid rykker vi derfor den planlagte general-forsamling lidt længere ud i fremtiden foreløbigt til den:

3. juni 2020  —  kl. 19.15

Det kan hænde at der kommer yderligere udskydelse af denne afhængig af hvad fremtiden bringer, men vi vil informere her på siden så snart at vi ved noget med sikkerhed

 

Den 20. marts 2020

Kære medlem,

Da de indførte midlertidige ændringer i forsamlingsfriheden forventes at bestå i endnu nogen tid, afholdes vor generalforsamling ikke den 1. april men den 6. maj 2020 kl. 19.15.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen afholdes ud fra det angivne ind­hold i ind­kaldelsen som udsendt med Chakoten 75/1, s. 22–24.
Børs og anvis­ningssalg gen­nem­føres ligeledes som tidligere med­delt i forbindelse med Gen­er­al­for­sam­lin­gen

Det annon­cerede fore­drag af Poul Grooss fly­ttes fra den 6. maj til afhold­else snarest muligt derefter.

Da der kan opstå en sit­u­a­tion, hvor gen­er­al­for­sam­lin­gen må udsky­des yderligere i tid, opfor­dres alle til at holde sig ori­en­teret på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og på mod­tagne e‑mails. Bestyrelsen vil her om fornø­dent give yderligere infor­ma­tion­er.

Med ven­lig hilsen 

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent