Generalforsamlingen udskydes igen!

Endnu engang må Generalforsamling 2020 udskydes til et senere tidspunkt!

Det har desværre vist sig umuligt at afholde gen­er­al­for­sam­ling som plan­lagt den 3. juni 2020, idet Rødovre­gaard i øje­b­likket er ind­draget til brug for Folkeskolen, foreløbig frem til 1. sep­tem­ber

Bestyrelsen arbe­jder på at afholde gen­er­al­for­sam­ling snarest muligt, men kan det fort­sat tage tid.

Der­for opfor­dres alle til her på Sel­sk­a­bets hjemme­side og på Face­book, at holde sig ori­en­teret.
Bestyrelsen vil på e‑mail give yderligere oplysninger, hvor det er rel­e­vant.

Vores redak­tør, Hen­rik Den­man, udsender inden for kort tid jun­inum­meret af Chakoten; så her kom­mer god læs­ning.

Med ven­lig hilsen

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent