Mødet den 3. februar aflyses.

Kære medlem af Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Selskab

Som det for­mentlig allerede er dig bek­endt, er de skær­pede Coro­na-restrik­tion­er yderligere for­længet frem til den 7. februar. 
 
Dermed er vi desværre nød­saget til igen at afl­y­se et plan­lagt møde på Rødovre­gaard, denne gang den 3. februar.
 
 
 
 
 
På bestyrelses vegne
 
 
Steen Jensen
kasser­er