I sporene af 9. april 1940 – og tider frem. Guided tour i København.

Arrangementet er aflyst pga. manglende tilmeldinger

Guided tour for Dansk Militærhistorisk Selskab, mellem 18.00 og 20.00