Veteranforeninger

GHRVPK

Garde­husar­reg­i­mentets Vet­er­an­Panser- og Køretøjsforening

JDRVP

Jydske Drag­onreg­i­ments Veteranpanserforening

AKVPK

Aal­borg Kasern­ers Vet­er­an Panser- og Køretøjsforening

Militærpoliti

Mil­itær­poli­ti­forenin­gen i Danmark

Danforce

Dan­force — Den danske Brigade

VBFlogo

Vaaben­brø­dreforenin­gen — De Danske Forsvars­brø­dre Aarhus

DanskeGarderhusarforeninger

Danske Garder­husar­foreninger — over­sigt med tal­rige lokalforeninger.

prinsenslivregiment

Prin­sens Livreg­i­ments Soldaterforening.