Møde den 3. marts aflyses

Som det vil være de fleste bek­endt, blev der desværre ikke åbnet tilstrække­ligt op i de gældende Coro­na-restrik­tion­er, så vi kan gen­nem­føre vores plan­lagte møde den 3. marts. Mødet er der­for aflyst.

Det er brand ærg­erligt, da vi jo havde håbet på der var en chance for, at vi kunne genop­tage vores møder og igen beg­y­n­de at sam­les på Rødovre­gaard. Men vi må væb­ne os med tålmodighed.

Vi håber naturligvis stærkt på, at vi kan gen­nem­føre Gen­er­al­for­sam­lin­gen som plan­lagt — den 7. april. Men indtil det bliv­er meldt endeligt ud fra myn­dighed­erne, at vi igen kan for­sam­les, er datoen for vores gen­er­al­for­sam­ling udskudt ind til videre.

Hold øje med hjemmes­i­den her — og hvad der med­de­les på vores Facebook

Ind til vi ses igen.…

Pas godt på Jer selv!

Simon Papousek
præsident