Næste møde på Rødovregård er den 7. november 2018

Næste gang Sel­sk­a­bet slår dørene op på Rødovregård, bliv­er den 7. novem­ber kl. 18:30.

Vi starte som altid med hygges­nak og de der ønsker det kan med­bringe ting og sager til Børssalg, så man kan komme af med noget af det man ikke læn­gere skal bruge og måske finde en inter­es­sant ting af tage med hjem.

Fra kl. 19:30 vil vores kasser­er Steen Jensen, fortælle om afs­lut­nin­gen på 1, ver­den­skrig.

Dagen den 11. novem­ber 1918, var dagen for den offi­cielle våben­stil­stand på vest­fron­ten, men kri­gen blev jo udkæm­pet ikke bare på det Europæiske kon­ti­nent men også i mellemøsten, i de tyske kolonier og af søkrigs­flåderne på de store have.

Der  er kaffe og småk­ager, samt mulighed for at købe smør­re­brød, øl og vand.