Nyhedsbrev # 7/2018

Endnu en gang en vellykket generalforsamling med efterfølgende anvisningssalg på Rødovregård.

26 medlem­mer havde fun­det vej til Sel­sk­a­bets gen­er­al­for­sam­ling, der foru­den selve gen­er­al­for­sam­lin­gen også bød på børs- og anvis­ningssalg.

Præsi­den­tens beretning blev naturligves god­k­endt — ligeledes blev reg­n­sk­a­bet for 2017, som det fores­låede bud­get samt kontin­gent for 2019.
I forbindelse med valg til bestyrelsen indtræder nye, men kendte ansigter. Chris­t­ian Raun udtræder efter mange års tjen­este og efter­følges af Ole Thure­holm.
Ole, der i en årrække har fun­geret som revi­sor afløs­es af Mar­i­anne Sass Petersen. Ligeledes har Aksel Willum­sen øns­ket at trække sig og erstattes af vores hid­tidi­ge sup­pleant Kim Andreasen. Aksel indtræder ist­edet som sup­pleant.
 

30total vis­its,2vis­its today