Særnummer 2019

Særnummer af Chakoten

Særnummer af Chakoten udgivet i anledning af Selskabets 75 års jubilæum,

Gennem denne udgivelse gør Selskabets æresmedlem, Claus Mogensen et stort udvalg af nyere og kulturhistorisk værdifulde og unikke uniformsplancher tilgængelige. En gruppe af førende danske uniformsmaleres liv og levned portrætteres med stor omhu og indlevelse. Samlingen af uniformsplancher er udvalgt, således at de sammenlagt viser spændvidde i såvel faglig som kunstnerisk formåen.

Særnummeret er udleveret til Selskabets medlemmer, men kan nu erhverves af interesserede ved henvendelse til Selskabets kasserer.  Mail til: chakoten.kasserer@gmail.com
Særnummeret koster 90,- kr. plus ekspedition og forsendelse.