03. Borgervæbning, skyttekorps, hjemmeværn og civilforsvar