Sådan er Selskabet

Dansk Militærhistorisk Selskab er grundlagt i 1944 og har HKH Prins Joachim som protektor. Vi har siden været samlingssted for medlemmer i såvel ind- som udland, der interesserer sig for miltærhistorien i den bredest mulige forstand. Selskabet har endvidere en række udenlandske venneskabsforeninger.

Medlemmernes interesser samler sig typisk om militære styrkers historie i krig og i fred. Heri indgår kampformer, uniformering, faner, våben samt samling af originale uniformer, våben og udrustning m.v.  Også samling af antikke figurer og modeller hører med. Modellering, støbning og bemaling af figurer og modeller samt bygning af dioramaer er en væsentlig del af Selskabets aktiviteter.

Vi holder månedlige medlemsmøder på Rødovregård hver den første onsdag i måneden, med undtagelse af juni og juli – samt i august, hvor vi i stedet mødes den anden onsdag.

Møderne giver medlemmerne mulighed for, gennem foredrag der spænder vidt kronologisk og tematisk, at få indblik i dansk og udenlandsk militærhistorie. Selskabet byder tillige på anvisningssalg af bøger, modelfigurer og andre effekter med militært tilsnit – ofte til beskedne priser. Fra tid til anden arrangeres udflugter med militærhistorisk indhold.

Selskabet er også hjemsted for Sikringsstyrken 1914-1918, der som en historieformidlende gruppe arbejder med at synliggøre perioden under 1. verdenskrig i og omkring Københavns Befæstning.

Siden Selskabets oprettelse i 1944 har vi udgivet tidsskriftet Chakoten, der udkommer fire gange årligt, og som i flot lay-out indeholder artikler inden for medlemmernes interesseområder: militærhistorie, krigshistorie, uniformsmalere, historieformidling, modelfigurer – militærhistorie i miniature, krigsspil, boganmeldelser og foreningsmeddelelser.

På vores hjemmeside bringes løbende aktuelle foreningsoplysninger. Her findes også vores årsprogram, informationer af militærhistorisk interesse samt et væld af militærhistoriske artikler af blivende værdi.

Over årene er der udgivet et antal særnumre med fokus på markante danske militærhistoriske begivenheder: Den Store Nordiske Krig, Krigen på Sjælland 1807, Spanierne i Danmark, Det danske Auxiliærkorps i Nordtyskland 1813 og Danmark under 1. Verdenskrig 1914-1918.

Selskabet lægger vægt på tradition og fornyelse.