Salg af Ældre Numre

Hvis du ønsker at købe ældre numre af Chakoten, bedes du rette henvendelse til:

Kasserer;
Steen Jensen,
Slet­te­b­jer­get 15, 3400 Hillerød
Tlf. 22 90 28 56

E-mail:chakoten.kasserer@gmail.com

Salgsbetingelser:

Medminde andet er aftalet betales der ved bankoverførsel til Danske Bank. 1551- 655 4873 
Beløbet betales ved modtagelse af faktura/ordrebekræftelse, plus 5 hverdage. Medmindre andet er aftalt sendes blade som registreret post. Evn. afgifter og gebyrer i forb. med betaling/bankoverførsel m.v. påhviler køber.